Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B samfunnsmedisin - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs med innhold miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 6.-8. mai 2019. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen.
hotel-bristol-vinterhaven-1


Kurset arrangeres på tradisjonsrike Hotel Bristol i Oslo sentrum. Kurset følger i hovedtrekk samme opplegg som ved tidligere gjennomføringer, med en kurssamlingen over tre kursdager som i 2018. Dette medfører bedre utnyttelse av dagene og lange kursdager.

Kurs B gjennomføres av Folkehelseinstitutet i samarbeid med Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs B 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 4800
Kursstart mandag 6.5 kl 0900
Avsluttes onsdag 8.5 kl 1630
Kurssted: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/hotel-bristol/

Faglig program:
Kurset går over tre kursdager, og inneholder i tillegg forberedende arbeid:
Kursprogram og forberedelser Kurs B 2019.pdf

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få oversikt over forebyggende og grupperettede fagområder i samfunnsmedisin. Kurset skal gi innføring i lovverk og saksbehandling innenfor fagområdene, og gi deltakerne støtte til praktisk håndtering av slike problemstillinger i egen arbeidssituasjon.

Innhold (emneord):
- Metoder for informasjonsinnhenting
- Miljørettet helsevern, kommunalt og statlig
- Fremgangsmåter i miljørettet helsevernsaker i spennet mellom jus og diplomati
- Relevant lovverk og praktisk smittevernarbeid, lokalt og nasjonalt, inkludert, meldesystemer og smitteoppsporing
- Helsemessig og sosial beredskap - kommunalt, fylkeskommunalt og statlig (internasjonalt)
- Helse i planlegging og konsekvensutredninger/ROS-analyser

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Søkes godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialistering. Kurset kan også godkjennes for spesialisters etterutdanning.
Allmennmedisin: Søkes godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Det søkes også om godkjenning som valgfritt kurs i arbeidsmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Kurssted er Hotel Bristol. Hotellet ligger svært sentralt i Oslo sentrum

Kostnader/priser:
- Kursavgift: kr 4800
- Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
- Sosialt program og kursmiddag tirsdag 7.5 kr 600

Hotellbehov/overnatting:
Vi har ikke fellesbestilling av hotellrom/overnatting på dette kurset. Deltakerne bestiller selv hotellrom på Hotel Bristol eller annet sted (man kan få bedre pris ved individuell bestilling enn det vi får ved gruppebestilling). Det finnes en rekke andre hoteller i kort gangsavstand fra kurshotellet.

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 5.4.2019

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Blir med på kursmiddag 7.5?

Velkommen til kurs!

Tone Bruun (kursleder), Preben Aavitsland, Toril Attramadal, Hubert Dirven, kurskomite
Henning Mørland, Norsam