Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2019

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - obligatoriske kurs i 2020

Samtlige kurs i spesialistutdanning i samfunnsmedisin var planlagt gjennomført også i 2020. Pandemisituasjonen har imidlertid endret på det meste. Denne nettsiden oppdateres.
Henning Mørland
15. juni 2020
Semsvann

Kursoversikt i alfabetisk rekkefølge. Les mer om kursprogrammet i samfunnsmedisin under "Obligatoriske kurs" (fane øverst på hjemmesiden). For samtlige kurs vil det bli opprettet egne nettsider med mer informasjon, program og påmelding i forkant av kurset, vanligvis ca 2-3 måneder før kurset.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Arrangeres som digitalt kurs 24.-25.9. Påmeldingsfrist 20.8.2020, se egen informasjon. Ved stor pågang kan kurset bli satt opp også senere på høsten
(Kurs A var planlagt arrangert to ganger i 2020, på "Våruka"  i mai/uke 19 i Bærum, og på PMU i oktober/uke 43 i Oslo.  Begge disse arrangementene er dessverre avlyst som følge av koronapandemien).

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid
Ble gjennomført 9.-11. mars (uke 11) i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid 
Var planlagt i Asker, 10.-12. juni (uke 24), men dette kurset måtte også avlyses som følge av pandemisituasjonen.

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn
Planlegges arrangert høsten 2020, under avklaring.

E. Helserett og saksbehandling
Er planlagt i Stavanger, 9.-12. november 2020 (uke 46). Hvorvidt kurset kan gjennomføres som planlagt er avhengig av pandemisituasjonen.

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere
Ble gjennomført i Oslo, på Soria Moria 20.-23. januar 2020 (uke 4).

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Ansvarlig arrangør Nordland legeforening. Var planlagt i Bodø 14-17. september 2020. Nordland legeforening har utsatt til 2021.

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering
Skulle arrangeres i Oslo, på Soria Moria 23.-26. mars 2020 (uke 13) i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Kurset måtte avlyses på grunn av pandemisituasjon.

I. Global helse
Arrangeres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, trolig i november (uke 48) i Oslo. Hvorvidt kurset kan gjennomføres som planlagt er avhengig av pandemisituasjonen.