Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - obligatoriske kurs i 2020

Samtlige kurs i spesialistutdanning i samfunnsmedisin var planlagt gjennomført også i 2020. Pandemisituasjonen har imidlertid endret på det meste. Denne nettsiden oppdateres.

Kursoversikt i alfabetisk rekkefølge. Les mer om kursprogrammet i samfunnsmedisin under "Obligatoriske kurs" (fane øverst på hjemmesiden). For samtlige kurs vil det bli opprettet egne nettsider med mer informasjon, program og påmelding i forkant av kurset, vanligvis ca 2-3 måneder før kurset.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Arrangert som digitalt kurs 24.-25.9. Gjennomføres på nytt 26.-27-11- Påmeldingsfrist 31.10.2020, se egen nettside for informasjon og påmelding.
(Kurs A var planlagt arrangert to ganger i 2020, på "Våruka"  i mai/uke 19 i Bærum, og på PMU i oktober/uke 43 i Oslo.  Begge disse arrangementene er dessverre avlyst som følge av koronapandemien).

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid
Ble gjennomført 9.-11. mars (uke 11) i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid 
Var planlagt i Asker, 10.-12. juni (uke 24), men dette kurset måtte også avlyses som følge av pandemisituasjonen.

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn
Planlegges arrangert i "nytt format" 3.-4. desember. Se egen nettsak om revidert kursopplegg. Annonseres og åpnes for påmelding primo oktober.

E. Helserett og saksbehandling
Arrangers i Stavanger, 9.-12. november 2020 (uke 46). Er annonsert og åpnet for påmelding. Påmeldingsffist 4.10.

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere
Ble gjennomført i Oslo, på Soria Moria 20.-23. januar 2020 (uke 4).

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Ansvarlig arrangør Nordland legeforening. Var planlagt i Bodø 14-17. september 2020. Nordland legeforening har utsatt til 2021.

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering
Planlegges arrangert i "nytt format" 3.-4. desember. Arrangeres i samareid med FHI. Se egen nettsak om revidert kursopplegg. Annonseres og åpnes for påmelding primo oktober.
(Skulle vært arrangert i Oslo 23.-26. mars 2020 men måtte avlyses på grunn av pandemisituasjonen).

I. Global helse
Arrangeres i samarbeid med Folkehelseinstituttet, 24.-26. november (uke 48) i Oslo. Er annonsert og åpnet for påmelding. Påmeldingsffist 4.10.