Sundvoldenseminaret 2019

Velkommen til årets Sundvoldenseminar! Det tradisjonelle seminaret arrangeres i år fra tirsdag 29. til onsdag 30. oktober. Tema for årets seminar er kvalitet og pasientsikkerhet.
sundvolden 3


Sundvoldenseminaret arrangeres fra tirsdag 29.10 kl kl 1300 og avsluttes onsdag 30.10 kl 1515. Merk at årets seminar arrangeres tidligere på året enn det som har vært vanlig.

Sundvoldenseminaret i 2019 har kvalitet og pasientsikkerhet som tema. Innovasjon og effektivisering preger dagens satsinger i helsevesenet. Sundvoldenkomitèen ønsker å minne om viktigheten av det viktige og daglige kvalitetsarbeid. Denne systematiske innsatsen skal sikre at pasientene får den bistand de har krav på, og sikre at tjenestene utføres på en måte som fremmer og  ikke svekker helsen. Vi ønsker en best mulig vurdering og forståelse av dagens kvalitet, hvilke verktøy som best måler kvaliteten, hvilke myndighetskrav som gjelder og ikke minst ønsker vi å presentere eksempler på godt kvalitetsarbeid i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Sundvoldenprogram 2019 .pdf

Tradisjonen tro blir det Sundvoldenforedrag, festmiddag og Fredrikpris.

Kurset er søkt godkjent som valgfritt kurs i samfunnsmedisin og allmennmedisin med 11 kurstimer/kurspoeng.

Kursavgift og priser:
Kursavgift kr 2000 (kr 1000 hvis man deltar en kursdag)
Konferansepakke/lunsj: kr 400 pr kursdag
Festmiddag 29.10: kr 600
Kursavgift, konferansepakke/lunsj og evt festmiddag kommer på spesifisert faktura fra Norsam
Overnatting/frokost: Betales direkte til hotellet for de som overnatter

Påmelding:
Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 01.10.2019

Ved påmelding oppgis følgende:

  • navn
  • f.år
  • arbeidssted / stilling
  • e-post
  • mobiltlf
  • rom på Sundvolden hotel 29.10-30.10 JA/NEI
  • festmiddag 29.10 JA/NEI

Velkommen til Sundvoldenseminaret!

Frantz Leonard Nilsen, Siri Seterelv, Anne Stine Garnes, Anita Jeyananthan, Bettina Fossberg og Madli Indseth, Sundvoldenkomiteen

Henning Mørland, Norsam