Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Samfunnsmedisin Kurs H 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria i Oslo 23.-26. mars 2020. Dette er kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Les mer om kurset og påmelding her.
14. januar 2020
Soria Moria kurs og konferansesenter
Soria Moria, Voksenkollen, Oslo

Kurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria i uke 13. Kurset følger i hovedtrekk samme opplegg som ved tidligere gjennomføringer, men kurssamlingen har de siste årene blitt komprimert fra fem til fire kursdager. Dette medfører bedre utnyttelse og lengre kursdager. Deltakere fra Oslo-/Østlandsområdet bør derfor også vurdere å bo på Soria Moria under kurset.

Kurs H gjennomføres også denne gang av Folkehelseinstitutet (Kunnskapssenteret) i samarbeid med Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs H 50 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6500
Kursstart mandag 23.3 kl 0830
(for deltakere med lang reisevei er det aktuelt å ankomme søndag 22.3, se påmelding)
Avsluttes torsdag 26.3 kl 1500
Om Soria Moria: http://www.soriamoria.no

Faglig program:
Kurset går over fire kursdager, og inneholder i tillegg en forberedende hjemmeoppgave.

Program kurs H 2020 v2.pdf
Veiledning og hjemmeoppgave Kurs H 2020.pdf

 

 

Læringsmål (emneord):

De viktigste datakildene og hva slags data som kan fremskaffes
Eksisterende offentlige og forskningsbaserte register om helse, sykdom og risikofaktorer
Fordeling av helsetjenester i befolkningen
Hvordan helsetilstand, risikofaktorer for helse og sykdom kan måles
Helseøkonomiske analysemetoder
Effekt, effektivitet og nytte av ulike helsetilbud
Risiko- og sårbarhetsanalyser
Ulike epidemiologiske studiedesign
Metaanalyser
Samfunnsvitenskapelige metoder som intervju og fokusgrupper
Styrker og svakheter ved bruk av spørreskjemaer og ulike intervjumetoder

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Søkes godkjent med 50 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialistering. Kurset kan også godkjennes for spesialisters etterutdanning.
Allmennmedisin: Søkes godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Det søkes om godkjenning som valgfritt kurs i arbeidsmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Soria Moria ligger på Voksenkollen høyt over Oslo sentrum på grensen til Nordmarka.
Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1250
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Kursmiddag onsdag 25.3: kr 700
(Middag kr 540 pr dag for andre dager enn onsdag, betales direkte/individuelt)

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt for de som bor på kurshotellet, det gjelder også øvrige middager.

Felles transport fra Soria Moria til Gardermoen:
Vi setter opp felles transport fra Soria Moria til Gardermoen etter kursslutt torsdag 26.3. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 15.2.2020

Ved eventuell overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de har kommet i spesialistutdanningen.

Ved påmelding oppgis følgende:

- Navn
- F.år
- Arbeidssted
- Stilling
- E-post
- Mobiltlf
- Behov for rom på Soria Moria under kurset (23.3-26.3)
- Eventuelt ankomst søndag 22.3 (dagen før kursstart)
- Ønske om fellestransport til Gardermoen etter kurs
- Deltakelse på kursmiddag onsdag 25.3

Vel møtt til kurs!

Eva Denison og Rigmor Berg, kursledere
Henning Mørland, Norsam

 

KURSPROGRAM

Mandag 23/3

08:30-09:00 Registrering
09:00-09:15  Introduksjoner
09:15-12:00 Intro til forskningsmetode og kunnskapshåndtering i samfunnsmedisin inkl gruppearbeid, summeoppgaver v/Eva Denison, FHI
12:00-13:00 Lunsj
13:00-17:15 Intro til systematisk kunnskap, PICO forskningsspørsmål, oversikt over studiedesign inkl gruppearbeid, summeoppgaver v/Rigmor Berg, FHI
17:30-18:15 Eget arbeid med hjemmeoppgave

Tirsdag 24/3

09:00-10:00 Sammendrag fra mandag; oppklaring av uklarheter. Introduksjon til tirsdag v/Berg og Denison
10:00-12:00 Litteratursøk v/Lien Nguyen, FHI
12:00-13:00 Lunsj
13:00-14:15 Kontrollerte studier v/ Senter for evaluering av folkehelsetiltak, FHI
14:15-14:30 Pause
14:30-15:30 Kohortstudier v/Kristine Vejrup, FHI
15:30-15:45 Pause
15:45-17:00 Registerstudier v/Inger Ariansen, FHI
17:00-17:15 Nytt fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)
17:00-18:15 Eget arbeid med hjemmeoppgave

Onsdag 25/3

09:00-10:00 Sammendrag fra tirsdag; oppklaring av uklarheter. Introduksjon til onsdag v/Berg og Denison
10:00-12:00 Metodisk kvalitetsvurdering av primærstudier v/Berg
12:00-13:00 Lunsj
13:00-15:00 Metodisk kvalitetsvurdering av systematisk kunnskapsoppsummering v/Berg
15:00-15:15 Pause
15:15-16:45 Meta-analyser: hvordan lese og tolke oppsummerte resultater v/Denison
16:45-17:00 Pause
17:00-17:30 Nytt fra Norsam og spesialisering i samfunnsmedisin v/Henning Mørland
17:30-18:15 Eget arbeid med hjemmeoppgave
20:00             Kursmiddag på Soria Moria

Torsdag 26/3

09:00-10:00 Sammendrag fra onsdag; oppklaring av uklarheter. Introduksjon til torsdag v/Berg og Denison
10:00-12:00 Retningslinjer v/Per Olav Vandvik, UiO
12:00-13:00 Lunsj
13:00-14:30 Fra kunnskap til beslutning v/Denison 
14:30-15:00 Oppsummering og hjem ☺
(fellestransport til Gardermoen)