Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

«Winter is coming… Hva skjer med koronapandemien nå?»

13. november 2020
Det er tittelen på innlegget som FHI- og kommuneoverlege Preben Aavitsland holdt på årsmøte-webinaret 11. november i regi av Norsam og LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid).

Årsmøte med webinar for Norsam

06. november 2020
Vi viser til medlemsmelding sendt tidligere, med innkalling til årsmøte for Norsam 10. november kl. 18. På grunn av koronasituasjonen avholdes årsmøtet elektronisk. Nærmere informasjon om pålogging kommer i senere. Det vil bli et faglig program i forkant av årsmøtet kl. 16-17, etterfulgt av årsmøtene for LSA og deretter for Norsam.

Samfunnsmedisinkurs 2020 oppdatert

05. november 2020
Oppdatering om status for samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen. Saken er sist oppdatert 5. november.

Aktuelle kurs i spesialistutdanningen (obligatoriske kurs)

29. oktober 2020
Her er oversikt over samfunnsmedisinkurs som er annonsert og åpne for påmelding.

Kursplan for samfunnsmedisin 2021

15. oktober 2020
Kursplan for samfunnsmedisin revideres fra 2021 og tilpasses ny spesialistutdanning. Samtidig innføres en ny modell for gjennomføring av kurs med vekt på aktiv deltakelse og medvirkning fra kursdeltakerne.

Spesialistutdanning og samfunnsmedisinske kurs, høst 2020

05. september 2020
Kursaktivitet i spesialistutdanningen har blitt påvirket av pandemien. Her er planer for kursprogram for høsten 2020.

Folkehelsekonferansen

15. juni 2020
Folkehelsekonferansen arrangeres i Trondheim 29.- 30. oktober. Konferansen arrangeres av Folkehelseforeningen og samarbeidspartnere. Hovedtema for årets konferanse er klima og bærekraftig folkehelsearbeid.

Folkehelsearbeid Kurs C 2020

06. mai 2020
Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid var planlagt gjennomført i Asker fra 10.-12. juni 2020. Kurset er dessverre avlyst.

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling - Kurs G 2020

05. mai 2020
Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling , rådgivning og samhandling var planlagt i Bodø i. september 2020. Også for dette kurset blir det endringer som følge av pandemisituasjonen.

Side 1 av 2