Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Spesialistutdanning og pandemi

06. mai 2020
Kursaktivitet i spesialistutdanningen er satt på vent under pågående pandemi

Folkehelsearbeid Kurs C 2020

06. mai 2020
Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid var planlagt gjennomført i Asker fra 10.-12. juni 2020. Kurset er dessverre avlyst.

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling - Kurs G 2020

05. mai 2020
Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling , rådgivning og samhandling var planlagt i Bodø i. september 2020. Også for dette kurset blir det endringer som følge av pandemisituasjonen.

Kurs i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

13. februar 2020
Det er for tiden stor pågang til kurs i samfunnsmedisin. Denne artikkelen orienterer om planer for kurs i tidligere og ny spesialistutdanning

Klart for påmelding til årsmøtekurset 2020

28. januar 2020
Årsmøtekurs i samfunnsmedisin gjennomføres på "Våruka" - et felles arragement for de allmennmedisinske og samfunnsmedisinske foreningsleddene i Legeforeningen. Våruka gjennomføres på Fornebu i Bærum fra 4. til 8. mai.

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Samfunnsmedisin Kurs H 2020

14. januar 2020
Samfunnsmedisinkurs med tema forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria i Oslo 23.-26. mars 2020. Dette er kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Les mer om kurset og påmelding her.