Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Aktuelle kurs i spesialistutdanningen (obligatoriske kurs)

19. oktober 2020
Her er oversikt over samfunnsmedisinkurs som er annonsert og åpne for påmelding.

Spesialistutdanning og samfunnsmedisinske kurs, høst 2020

05. september 2020
Kursaktivitet i spesialistutdanningen har blitt påvirket av pandemien. Her er planer for kursprogram for høsten 2020.

Kursplan for samfunnsmedisin 2021

30. august 2020
Kursplan for samfunnsmedisin revideres fra 2021 og tilpasses ny spesialistutdanning. Samtidig innføres en ny modell for gjennomføring av kurs med vekt på aktiv deltakelse og medvirkning fra kursdeltakerne.

Introduksjonskurs - samfunnsmedisin Kurs A

30. august 2020
Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs 24.-25. september 2020. Kurset inneholder også forberedende arbeid.

Folkehelsekonferansen

15. juni 2020
Folkehelsekonferansen arrangeres i Trondheim 29.- 30. oktober. Konferansen arrangeres av Folkehelseforeningen og samarbeidspartnere. Hovedtema for årets konferanse er klima og bærekraftig folkehelsearbeid.

Folkehelsearbeid Kurs C 2020

06. mai 2020
Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid var planlagt gjennomført i Asker fra 10.-12. juni 2020. Kurset er dessverre avlyst.

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling - Kurs G 2020

05. mai 2020
Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling , rådgivning og samhandling var planlagt i Bodø i. september 2020. Også for dette kurset blir det endringer som følge av pandemisituasjonen.

Kurs i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

13. februar 2020
Det er for tiden stor pågang til kurs i samfunnsmedisin. Denne artikkelen orienterer om planer for kurs i tidligere og ny spesialistutdanning

Klart for påmelding til årsmøtekurset 2020

28. januar 2020
Årsmøtekurs i samfunnsmedisin gjennomføres på "Våruka" - et felles arragement for de allmennmedisinske og samfunnsmedisinske foreningsleddene i Legeforeningen. Våruka gjennomføres på Fornebu i Bærum fra 4. til 8. mai.

Side 1 av 2