2020

13. november 2020

«Winter is coming… Hva skjer med koronapandemien nå?»

Det er tittelen på innlegget som FHI- og kommuneoverlege Preben Aavitsland holdt på årsmøte-webinaret 11. november i regi av Norsam og LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid).
06. november 2020

Årsmøte med webinar for Norsam

Vi viser til medlemsmelding sendt tidligere, med innkalling til årsmøte for Norsam 10. november kl. 18. På grunn av koronasituasjonen avholdes årsmøtet elektronisk. Nærmere informasjon om pålogging kommer i senere. Det vil bli et faglig program i forkant av årsmøtet kl. 16-17, etterfulgt av årsmøtene for LSA og deretter for Norsam.
05. november 2020

Samfunnsmedisinkurs 2020 oppdatert

Oppdatering om status for samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen. Saken er sist oppdatert 5. november.
29. oktober 2020

Aktuelle kurs i spesialistutdanningen (obligatoriske kurs)

Her er oversikt over samfunnsmedisinkurs som er annonsert og åpne for påmelding.
15. oktober 2020

Kursplan for samfunnsmedisin 2021

Kursplan for samfunnsmedisin revideres fra 2021 og tilpasses ny spesialistutdanning. Samtidig innføres en ny modell for gjennomføring av kurs med vekt på aktiv deltakelse og medvirkning fra kursdeltakerne.
05. september 2020

Spesialistutdanning og samfunnsmedisinske kurs, høst 2020

Kursaktivitet i spesialistutdanningen har blitt påvirket av pandemien. Her er planer for kursprogram for høsten 2020.
15. juni 2020

Folkehelsekonferansen

Folkehelsekonferansen arrangeres i Trondheim 29.- 30. oktober. Konferansen arrangeres av Folkehelseforeningen og samarbeidspartnere. Hovedtema for årets konferanse er klima og bærekraftig folkehelsearbeid.
06. mai 2020

Folkehelsearbeid Kurs C 2020

Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid var planlagt gjennomført i Asker fra 10.-12. juni 2020. Kurset er dessverre avlyst.
05. mai 2020

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling - Kurs G 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling , rådgivning og samhandling var planlagt i Bodø i. september 2020. Også for dette kurset blir det endringer som følge av pandemisituasjonen.

Side 1 av 2