Årsmøte med webinar for Norsam

Vi viser til medlemsmelding sendt tidligere, med innkalling til årsmøte for Norsam 10. november kl. 18. På grunn av koronasituasjonen avholdes årsmøtet elektronisk. Nærmere informasjon om pålogging kommer i senere. Det vil bli et faglig program i forkant av årsmøtet kl. 16-17, etterfulgt av årsmøtene for LSA og deretter for Norsam.

Kjøreplan

Kl 1600–1700.

Pandemien og samfunnsmedisinen

 • Helsedirektør Bjørn Guldvog: Hilsen til samfunnsmedisinerne
 • FHI- og kommuneoverlege Preben Aavitsland: «Winter is coming... Hva skjer med koronapandemien nå?» 

Kl 1700–1800  Årsmøte LSA

Kl 1800–1900  Årsmøte Norsam 

Saksliste for Norsams årsmøte:

 1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Styrets årsmelding for 2019
 5. Økonomi (regnskap 2019, budsjett 2021)
 6. Orientering fra spesialitetskomiteen
 7. Orientering fra kurskoordinator: Status for kursutdanningen
 8. Endringer i honorar til leder og styremedlemmer
 9. Innmeldte saker: Ingen
 10. Årsmøte/årsmøtekurs i samfunnsmedisin 2021

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Saker som tas opp til avstemming avgjøres av de fremmøtte ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Informasjon om pålogging til «Zoom» er sendt i medlemsmelding fredag 6. november