Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling - Kurs G 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling , rådgivning og samhandling var planlagt i Bodø i. september 2020. Også for dette kurset blir det endringer som følge av pandemisituasjonen.
5. mai 2020
Bodø kurs G 2020
Bodø

Se oppdatert informasjon på nettsidene til Nordland legeforening her.