Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling - Kurs G 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling , rådgivning og samhandling arrangeres i Bodø fra 14.-17. september 2020. Dette er kurs G i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Les mer om kurset og påmelding.
18. februar 2020
Bodø kurs G 2020
Bodø

Kurs G arrangeres også i år av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam. Kurset går over fire kursdager og inneholder også forberedelser i forkant.

Les mer om kurset på sidene til Norland legeforening her.

Påmeldingsfrist er 1. august 2020.