Samfunnsmedisinkurs første halvår 2022

Samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen

Kursprogrammet for første halvår 2022 er klart. For hvert kurs opprettes en egen nettside når kursprogrammet er klart og det er åpnet for påmelding. Kurs i første halvår 2022 finnes her.

Samfunnsmedisinkurs hvor Norsam er arrangør følger ny modell. Dette medfører at tradisjonelle forelesningskurs erstattes av et kursopplegg som består av nettbaserte samlinger, e-læring, forberedelser og en avsluttende kurssamling over to dager. Nærmere omtale finnes på nettsiden for kurs. 

Introduksjonskurset (Kurs A) er lagt om til digitalt format og blir gjennomført flere ganger i løpet av 2022. Målsettingen er at de fleste skal få gjennomført introduksjonskurset tidlig i spesialiseringen. 

Kronologisk oversikt over kurs i første halvår 2022:

Kurs med oppstart tidlig i januar og kurssamling 27.-28. januar:
Kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn 
Kurs F - Administrasjon og ledelse
Gjennomført med kurssamling i Legenes hus, Oslo sentrum. 

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Digitalt kurs 3.-4. februar
Gjennomført.

Kurs med oppstart i februar og kurssamling 24.-25. mars:
Kurs B - Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid
Kurs C - Folkehelsearbeid 
Kurs I - Global helse
Gjennomført med kurssamling på Soria Moria i Oslo. 

Kurs med oppstart i mars og kurssamling 31. mars - 1. april
Kurs G - kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Gjennomført med kuurssamling i Oslo. Se kursets nettside. 

Kurs med oppstart i mars/april og kurssamling 21.-22. april:
Kurs E - Helserett og saksbehandling 
Kurs H - Forskningsmetode og kunnskapshåndtering 
Kurssamling i Legenes hus, Oslo sentrum. Påmeldingsfrist var 4. mars. Kursene er fulltegnet og innledende del av kursene har startet. 

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin, digitalt kurs 5.-6. mai
Kurset er nå fulltegnet og påmelding er lukket. Tildeling av kursplass på introduksjonskurset skjer ut fra påmeldingstidspunkt. Kurs A settes opp på nytt i høsthalvåret.