Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2022

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2022

22. oktober 2022
Samtlige kurs i spesialistutdanningen blir gjennomført i andre halvår 2022. Tidspunktene for kursene er på plass. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.

Primærmedisinsk uke (PMU) 2022 med samfunnsmedisinsk Sundvoldenseminar

02. september 2022
Primærmedisinsk uke (PMU) arrangeres i uke 43. Det tradisjonsrike "Sundvoldenseminaret" arrangeres i år som et av kursene på PMU 27.-28. oktober.

Årsmøte for Norsam og årsmøtekurs i samfunnsmedisin

29. mai 2022
Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Bodø 31.8 - 1.9.2022. Dette er et felles arrangement for de samfunnsmedisinske foreningene LSA og Norsam, i samarbeid med Nordland legeforening.

Samfunnsmedisinkurs første halvår 2022

05. april 2022
Samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.

Pandemi og samfunnsmedisinkurs

14. desember 2021
Endringer i smitteverntiltak og kurs i spesialistutdanningen, desember 2021