Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2022

Pandemi og samfunnsmedisinkurs

Endringer i smitteverntiltak og kurs i spesialistutdanningen, desember 2021
Henning Mørland
14. desember 2021
Illustrasjon av Koronaviruset Illustrasjon: Alissa Eckert, MSMI; Dan Higgins, MAMS

Regjeringen har innført smitteverntiltak fra 14.12.2021 som påvirker store deler av samfunnet. Når det gjelder kurs i spesialisutdanningen i samfunnsmedisin, forholder Norsam seg til de enhver tid gjeldende regler og anbefalering som gjelder for arrangementer.

Alle kurs som Norsam arrangerer består av en forberedende del som gjennomføres individuelt og digitalt i grupper, samt en avsluttende fysisk kurssamling over to dager (Unntak er Kurs A som bare er digitalt)

Kurssamlingen gjennomføres fysisk hvis mulig. Kursene forutsetter aktiv deltakermedvirkning og det er langt bedre læringsutbytte med fysisk møte. Evalueringene av kurs høsten 2021 viser dette.

Dersom fysisk samling ikke er mulig, kan kurssamlingen gjennomføres digitalt for de fleste kursene. Det vil være noen unntak som f.eks medietrening på Kurs G. Datoene for kurssamlinger ligger fast dersom kurssamling gjennomføres digitalt. 

Det er ikke aktuelt å gjennomføre såkalte "hybride" kurssamlinger hvor noen deltakere møtes fysisk, mens andre deltar digitalt. Dette forutsetter teknisk utstyr og gir sjelden godt læringsutbytte.

Deltakere som har fått tilbud om kursplass må være innstilt på at at beslutning om hvordan kurssamlingen gjennomføres kan skje kort tid før samlingen. Deltakere oppfordres til ikke å bestille reise eller hotell som ikke kan refunderes.

Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)
Tom Sundar, leder
Henning Mørland, kurskoordinator