Årsmøte og årsmøtekurs 2023

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin finner sted 30.-31. august i Legenes hus i Oslo. Hovedtema er forskning i samfunnsmedisin og helseberedskap. Årsmøtene i LSA og Norsam inngår som en del av arrangementet. Det har vært god interesse og vi har over 100 deltakere.
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen
Legenes hus

De samfunnsmedisinske foreningene LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) og Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening) viderefører tradisjonen med felles årsmøtekurs med årsmøter.

Hovedtema for årsmøtekurset i 2023 er forskning i samfunnsmedisin og helseberedskap. 

Programoversikt:

Onsdag 30. august - Samfunnsmedisin i forskning og grunnutdanning. Spesialist - hva nå?

0930-1000: Registrering og kaffe

1000 Velkommen og hilsen til medlemmene
Tom Sundar / Guro Steine Letting, Norsam

"Du skal skrive ditt fag" - motivere og inspirere til forskning

1005-1025 Betingelser for samfunnsmedisin forskning i et historisk perspektiv
Anne Kveim Lie, professor, Institutt for helse og samfunn, UiO

1025-1035 Den akademiske rollen som en nødvendig del av legerollen
Mette Kalager, professor i samfunnsmedisin, Insitutt for helse og samfunn, UiO. Leder av Leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

1035-1105 Samfunnsmedisinere som forskere - praktiske eksempler
Kristian Krogshus, kommuneoverlege, Moss kommune
Bettina Fossberg, kommuneoverlege, Lillestrøm kommune
Dag-Helge Rønnevik, stipendiat og fastlege, Haugesund kommune 
Jordis Pötzl-Obytz, ass fylkeslege, Statsforvalteren i Innlandet
Bente Westrum, ass fylkeslege, Statsforvalteren i Innlandet
Oppsummerende diskusjon

1115-1200 Samfunnsmedisinsk forskning - hva er mulig i praksis?
Atle Fretheim, fagdirektør/senterleder FHI og professor II Oslo Met

1200-1300: Lunsj

1300-1330: Hvordan skrive en god fagtekst?
Are Brean, redaktør i Tidsskrift for Dnlf og førsteamanuensis II, Musikkhøyskolen

1315-1445: Gruppediskusjon: hva kunne du tenke deg å utforske i din hverdag?
Ledes av Betty Pettersen, kommuneoverlege Trondheim kommune og førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, UiO

Onsdag 30. august - Foreningsarbeid og årsmøter

1500-1600: Lønns- og arbeidsvilkår. Lønnsundersøkelse og samfunnsmedisinsk beredskap.

1600-1700: Årsmøte LSA

1700-1800: Årsmøte Norsam

1930: Årsmøtemiddag i Legenes hus

Torsdag 31. august - Helseberedskap

0900-1000: Folkehelsemelding. Dialog om utvikling av samfunnsmedisin og helseberedskap
Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær, HOD

1015-1100: Helseberedskap sett fra direktoratets side
Espen Nakstad, assisterende direktør, Helsedirektoratet

1115-1215: Beredskap og krisehåndtering
Georg Bryn, assisterende sjef, Sivilforsvaret

1215-1315: Lunsj

1315-1400: Totalforsvaret, beredskap, urolige tider
Magnus Håkenstad, Forsvarets høgskole

1400-1430: Legeforeningen - helsetjenestens evne til omstilling i fred og krig
Anne-Karin Rime, president, Den norske legeforening

1430-1445: Avslutning og oppsummering

 

Praktisk informasjon og påmelding:

Årsmøtekurs, årsmøter og årsmøtemiddag arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum.

Påmeldingsfrist for deltakesle på årsmøtekurset var 20. august. Årsmøtene er åpne møter og det er ikke nødvendig å melde seg på kurset dersom man bare skal delta på årsmøte.

Hvis forfall eller endringer i påmelding ta kontakt: kurs.norsam@gmail.com

Priser: Kursavgift kr 4000 (ved deltakelse en dag kr 2500). Dagpakke/lunsj kr 400 pr dag. Årsmøtemiddag kr 600.

Det er ikke fellesbestilling av hotell til årsmøtekurset. Deltakere må ordne overnattingsbehov selv. 

 

Med vennlig hilsen

Norsk samfunnsmedisinsk forening og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid