2023

08. juni 2023

Årsmøte og årsmøtekurs 2023

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin finner sted 30.-31. august i Legenes hus i Oslo. Hovedtema er forskning i samfunnsmedisin og helseberedskap. Årsmøtene i LSA og Norsam inngår som en del av arrangementet. Les mer om kurset og påmelding.
24. april 2023

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i andre halvår 2023. Kursprogrammet er nå klart. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut nyhetsvarsel på e-post til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
29. mars 2023

Samfunnsmedisinkurs første halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i første halvår 2023. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
12. januar 2023

Forskningsstipend for samfunnsmedisinere

Samfunnsmedisinere kan søke forskningsstipend fra Legeforeningen Legeforeningen har en stipendordning for allmennleger og leger i samfunnsmedisinsk arbeid som ønsker å prøve seg på et begrenset forskningsprosjekt. Dette er en lavterskel ordning som skal stimulere leger i primærhelsetjenesten i gang med egen forskning.