2023

18. september 2023

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i andre halvår 2023. Kursprogrammet er nå klart. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut nyhetsvarsel på e-post til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
17. august 2023

Årsmøte og årsmøtekurs 2023

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin finner sted 30.-31. august i Legenes hus i Oslo. Hovedtema er forskning i samfunnsmedisin og helseberedskap. Årsmøtene i LSA og Norsam inngår som en del av arrangementet. Det har vært god interesse og vi har over 100 deltakere.
29. mars 2023

Samfunnsmedisinkurs første halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i første halvår 2023. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
12. januar 2023

Forskningsstipend for samfunnsmedisinere

Samfunnsmedisinere kan søke forskningsstipend fra Legeforeningen Legeforeningen har en stipendordning for allmennleger og leger i samfunnsmedisinsk arbeid som ønsker å prøve seg på et begrenset forskningsprosjekt. Dette er en lavterskel ordning som skal stimulere leger i primærhelsetjenesten i gang med egen forskning.