Årsmøte 2012 - Bodø

Innkalling og saksdokumenter til Norsams årsmøte - Bodø 30. august 2012

Årsmøte Norsam

Torsdag 30 august kl 1630-1730
Radisson Blu hotel, Bodø

1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent (en som fører protokoll og to som signerer)
4. Valg av tellekorps
5. Styrets årsmelding for 2011
6. Økonomi, regnskap 2011 og budsjett 2013
7. Orientering fra spesialitetskomiteen
8. Innmeldte saker
9. Prisutdeling