Årsmøter

Årsmøter og årsmøtedokumenter i Norsk samfunnsmedisinsk forening

Årsmøtet er Norsams øverste beslutningsorgan. Fra og med 2009 har årsmøtene vært gjennomført som et felles arrangement med LSA (Leger i samfunnsmedisinsk forening) i tilknytning til et faglig årsmøtekurs. Det er valg av styre annethvert år (årstall med oddetall) i henhold til Legeforeninges lover.

Nedenfor er oversikt over årsmøter i Norsam. Her finnes også aktuelle saker/dokumenter fra årsmøtene.