Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Årsmøter

Årsmøte 2013 - Sandefjord

Innkalling og saksdokumenter til Norsams årsmøte - Sandefjord 28. august 2013
4. august 2013
Sandefjord Rica

Årsmøte Norsam

Onsdag 28. august kl 1700-1800
Rica Park Hotel, Sandefjord

1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent (en som fører protokoll og to som signerer)
4. Valg av tellekorps
5. Styrets årsmelding for 2012
6. Økonomi: Regnskap 2012, budsjett 2014, honorar til styret
7. Orientering fra spesialitetskomiteen
8. Temasak: Samfunnsmedisinere som brobyggere i helsetjenesten?
9. Innmeldte saker
10. Samfunnsmedisinsk "uke" og årsmøte, Røros 2014
11. Valg for perioden 2013-2015 av styre (leder og styremedlemmer) og valgkomite