Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Årsmøter

Årsmøte 2014 - Røros

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening 2014Røros 13.3.2014 - innkalling og saksdokumenter
24. februar 2014
røros-1.JPG

Velkommen til årsmøte i Norsam
Røros Hotel, Røros, torsdag 13.3.2014 kl 1530

1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent (en som fører protokoll og to som signerer)
4. Styrets årsmelding for 2014
5. Økonomi: Regnskap 2013, budsjett 2015
6. Orientering fra spesialitetskomiteen
7. Innmeldte saker
8. Årsmøte 2015
9. Eventuelt

Årsmøtet er en del av samfunnsmedisinsk uke på Røros 12-14 mars 2014. For mer informasjon om dette arrangementet se Norsams nettsider under "Andre kurs" / "Årsmøtekurs"