Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Årsmøter

Årsmøte 2015 - Sola

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)Sola, Rogaland 1. september 2014
22. mai 2015
Sola strandhotell 3

Årsmøte i Norsam
Sola Stand Hotel, Rogaland, 1.9.2015 kl 1700

Saksliste:
1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og tellekorps
4. Styrets årsmelding for 2015
5. Økonomi
6. Orientering fra spesialitetskomiteen
7. Endringer av Norsams vedtekter
8. Honorar styre
9. Innmeldte saker
10. Valg av leder, styre og valgkomite for perioden 2015-2017

Årsmøtet ble arrangert i tilknytning til årsmøtekurset. For mer informasjon om årsmøtekurset se Norsams nettsider under "Andre kurs" / "Årsmøtekurs"