Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Årsmøter

Årsmøte 2016 - Fredrikstad

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)Torsdag 16 juni 2016 kl 1700Fredrikstad, Quality hotel
11. mai 2016
Fredrikstad

Saksliste:
1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Styrets årsmelding for 2015
5. Økonomi (regnskap 2015, budsjett 2017)
6. Orientering fra spesialitetskomiteen
7. Innmeldte saker
        - Samfunnsmedisinsk forskningsfond
8. Valg av valgkomite for for perioden frem tom årsmøtet i 2017