Årsmøte 2017 - Trondheim

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)Torsdag 7 september 2017 kl 1530-1630Scandic Solsiden hotel, Trondheim
Trondheim Solsiden

Norsk samfunnsmedisinsk forening gjennomførte årsmøte med valg i Trondheim 7 september 2017.

Årsmøtet valgte dette styret for perioden 2017-2019 (navn og arbeidssted):

Leder:
Henning Mørland (Fylkesmannen i Vestfold)

Styremedlemmer:
Tone Bruun (Folkehelseinstituttet)
Inger Marie Fosse (Fylkesmannen i Hordaland)
Hege Kristin Aune Jørgensen (Beiarn kommune)
Guro Steine Letting (Fredrikstad kommune)
Anne Kveim Lie (Universitetet i Oslo)
Kristian Onarheim (Helse Midt-Norge RHF)
Tom Sundar (Nannestad kommune)

Saksliste:
1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Styrets årsmelding for 2016
5. Økonomi (regnskap 2016, budsjett 2018)
6. Orientering fra spesialitetskomiteen
7. Sak til oppfølging fra årsmøtet i 2016: Samfunnsmedisinsk forskningsfond
8. Innmeldte saker
        - Frist for innsending 10.8.2017
9. Valg av leder og styremedlemmer for valgperioden 2017-2019