Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Årsmøter

Årsmøte 2018 - Asker

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)

17. januar 2018
Årsmøte Sem 2018


Sem gjestegård, Asker, onsdag 6. juni kl 1700-1800

Saksliste:
1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Styrets årsmelding for 2017
5. Økonomi (regnskap 2017, budsjett 2019)
6. Orientering fra spesialitetskomiteen
7. Innmeldte saker. Frist for innsending 31.5.2018.
8. Fremtidige årsmøter/årsmøtekurs i samfunnsmedisin
9. Eventuelt