Årsmøte 2019 - Haugesund

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening
Torsdag 29. august 2019 kl 1500-1600Scandic Maritim hotel, Haugesund
Haugesund

Saksliste: 
1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent 
4. Styrets årsmelding for 2018
5. Økonomi (regnskap 2018, budsjett 2020)
6. Orientering fra spesialitetskomiteen 
7. Orientering om endret arbeids- og oppgavefordeling for kurs
8. Honorar til leder og styremedlemmer
9. Økonomisk støtte til "Helserådet"
10. Innmeldte saker. Frist for innsending 31.7.2019
11. Årsmøter/årsmøtekurs i 2020
12. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomite for perioden 2019-2021