Årsmøte 2021 – Oslo

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening. Torsdag 16. september 2021 kl 1700 – 1800, Legenes hus.

Saksliste: 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og tellekomite
  3. Valg av referent
  4. Styrets årsmelding for 2020
  5. Økonomi – regnskap 2020, budsjett 2021
  6. Orientering fra spesialitetskomiteen
  7. Orientering om kursutdanningen fra kurskoordinator
  8. Årsmøter/årsmøtekurs 2022
  9. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité for perioden 2021–23