Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Årsmøter

Åsrmøte 2020 - webinar

Årsmøte for Norsam i 2020 ble avholdt 10. november. På grunn av koronasituasjonen bleårsmøtet avholdt elektronisk.
30. november 2020

Saksliste for Norsams årsmøte:

  1. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Styrets årsmelding for 2019
  5. Økonomi (regnskap 2019, budsjett 2021)
  6. Orientering fra spesialitetskomiteen
  7. Orientering fra kurskoordinator: Status for kursutdanningen
  8. Endringer i honorar til leder og styremedlemmer
  9. Innmeldte saker: Ingen
  10. Årsmøte/årsmøtekurs i samfunnsmedisin 2021