Velkommen til Norsams hjemmeside

Velkommen til Norsams hjemmeside! Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke fagutviklingen og spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.
Norsam styre 2023-25
Norsams styre 2023-25

 

Formålet med NORSAM er å videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget samfunnsmedisin og fremme det samfunnsmedisinske fagmiljøet.

Norsk samfunnsmedisinsk forening skal særlig arbeide for å:
- Styrke grunnutdanningen i samfunnsmedisin under legestudiet
- Styrke spesialistutdanningen i samfunnsmedisin
- Styrke samfunnsmedisinsk forskning
- Styrke aktiviteten i de samfunnsmedisinske miljøene nasjonalt
- Styrke samarbeidet med samfunnsmedisinske fagmiljø internasjonalt
- Styrke formidling av samfunnsmedisinske synspunkt i samfunnet generelt

Norsam er en fagmedisinsk forening i Legeforeningen. Fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin er foreningens viktigste oppgaver. Saker som gjelder arbeids- og lønnsvilkår for samfunnsmedisinere ivaretas av LSA (Leger i samfunnsmedisinske arbeid) som er en yrkesforening i Legeforeningen. 

Vi ønsker at foreningen skal være aktuell, interessant og engasjerende for alle som arbeider med samfunnsmedisinske fagområder. Det kan være vanskelig å beskrive grensene for hva fagområdet omfatter. Noen mener det er en ulempe, at det gjør faget utydelig. Vi mener det er en stor motivasjon, styrke og spennende utfordring! Dette er et fagområde hvor du aldri vil kunne utdanne deg til å kunne alt. Det er samtidig et fagfelt hvor man alltid vil finne noe av interesse!

Vi vil selvfølgelig oppfordre alle leger som arbeider innen fagfeltet å ta spesialistutdannelse i faget. Vi vil arbeide aktivt for at spesialistutdanningen skal gjenspeile de behov samfunnet har for leger som kan bidra med medisinsk kompetanse. Mer informasjon om spesialistutdanningen i samfunnsmedisin finner du andre steder på nettsidene.

Kun en liten del av det samfunnsmedisinske arbeidet som gjøres i Norge utføres av legespesialister i samfunnsmedisin. Norsam ønsker å være en forening som favner alle leger som har samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver. Vi håper vi kan bygge opp flere typer nettverk som kan støtte deg i praktiske oppgaver og bidra til å utvikle samfunnsmedisin som fag. Det er en spesielt utfordrende oppgave å nå ut til alle disse legene. I samfunnsmedisinen er også samarbeid med andre yrkesgrupper en viktig oppgave.

Norsams styre for perioden 2023-2025 består av:
Aud Marie Tandberg, leder
Guro Steine Letting, Tony Elvegaard, Cato Innerdal, Hilde Marie Lund, Karina Koller og Glenn Opland
(Glenn Opland var ikke tilstede da bilde ble tatt)

E-post: amtandberg@gmail.com

Papirpost:
Norsk samfunnsmedisinsk forening
Den norske legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Org nr: 989 039 989
Bankkonto: 2220.14.35572