Om oss

Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening.

Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) har som formål å videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget samfinnsmedisin. Arbeidet med spesialistutdanningen i samfunnsmedisin er en sentral oppgave for foreningen.

Årsmøtet er Norsams høyeste besluttende organ, og det innkalles til ordinært årsmøte en gang i året. Gjennom året ledes foreningen av et styre som velges for to år av gangen.