Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Spesialistutdanning

Videreutdanning og spesialisering i samfunnsmedisin er basert på krav til tjeneste, veiledning og kursutdanning. Her finner du en kortfattet oversikt over regelverket og henvisning til andre aktuelle nettsider.
12. januar 2012

For oversikt over spesialistregler, målbeskrivelse og andre relevante dokumenter, se lenke til Legeforeningens temaside for samfunnsmedisin i høyre kolonne.

1) Krav til tjeneste
Er nærmere beskrevet på temasiden for samfunnsmedisin.

2) Veiledning
For påmelding til veiledningsgruppe, eller andre spørsmål om veiledning er kontaktperson veilederkoordinator Astrid Rutherford, e-post: astrid.rutherford@legeforeningen.no

3) Kursutdanning
Oversikt over obligatoriske kurs i samfunnsmedisin finner du på Norsams hjemmeside under fanen "Obliatoriske kurs". Her er oversikt over kursprogrammet, kursplan, rulleringsplan og omtale av de enkelte kursene. 

Søknad om spesialistgodkjenning:

Fra 1.10.2011 sendes søknad om spesialistgodkjenning til Helsedirektoratet.
Se mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider: http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/spesialistgodkjenning

Hva er samfunnsmedisin:

Ordet samfunnsmedisin brukes på flere måter. Det betegner både en medisinsk spesialitet, et arbeidsområde i helsetjenesten og helseforvaltningen, et undervisningsfag og et forskningsfelt.

Tidsskriftet Michael som utgis at Det norske medisinske selskap nr 2/2016 er et temahefte som belyser samfunnsmedisin fra ulike synsvinkler. Michael er fritt tilgjengelig på internett i fulltekstversjon: http://www.dnms.no/