Spesialistutdanning

Ny spesialistutdanning og spesialiststruktur for alle medisinske spesialiteter ble innført i 2019. Dette gjelder også samfunnsmedisin.

Kravene for å bli spesialist i samfunnsmedisin er endret og tar nå utgangspunkt i oppnådd kompetanse. Regelverket finnes i spesialistforskriften.

Kompetansekravet er gitt ved en rekke læringsmål. Disse oppnås ved gjennomføring av læringsaktiviteter som tilbys på ulike læringsarenaer. De viktigste er arbeid i samfunnsmedisinsk stilling (tjeneste) under supervisjon, veiledning individuelt og i gruppe, samt kurs. Det finnes en overgangsordning for de som var i gang med spesialisering før 1.3.2019 og det er mulig å søke godkjenning etter det «gamle» regelverket.

Helsedirektoratet behandler søknadene om godkjenning som spesialist og på nettsiden finnes informasjon om:
De gamle reglene
De nye reglene med læringsmål, anbefalt utdanningsplan og anbefalte utdanningsaktiviteter
Overgangsreglene

Legeforeningen har temasider med informasjon om de ulike spesialitetene. Samfunnsmedisin har en egen temaside.

Veiledningsgrupper
Se Legeforeningens nettsider om veiledningsgupper for informasjon og påmelding  til veiledningsgruppe i samfunnsmedisin.

Rådgivningskontor for spesialistutdanning
Det er etablert regionale rådgivningskontor for spesialistutdanning i allmennmedisin (ALIS), og fra 2022 har kontorene også fått utvidet mandat for spesailistutdanning i samfunnsmedisin (SamLIS).

Mer informasjon på nettside for ALIS/SamLIS.

Kurs i spesialistutdanningen
Oversikt over kurs i samfunnsmedisin finnes på Norsams hjemmeside under fanen «kurs». En oversikt er også publisert som nyhetssak på hjemmesiden. Fra 2021 gjennomføres samtlige kurs både i vår- og høsthalvåret. 

Hva er samfunnsmedisin
Ordet samfunnsmedisin brukes på flere måter. Det betegner både en medisinsk spesialitet, et arbeidsområde i helsetjenesten og helseforvaltningen, et undervisningsfag og et forskningsfelt.

Tidsskriftet Michael som utgis at Det norske medisinske selskap nr 2/2016 er et temahefte som belyser samfunnsmedisin fra ulike synsvinkler. Michael er fritt tilgjengelig på internett i fulltekstversjon: http://www.dnms.no/