Norsk selskap for hematologi

Aktuelt

Høstmøtet 2022

06. juli 2022
Velkommen til hematologisk Høstmøte 2022 Følg vedlagt lenke for påmelding og program, eller klikk på lenken nederst på denne siden! https://www.helsekonferanser.no/hematologisk-hstmte-2022

Ukas artikkel: HU vs peg interferon

04. juli 2022
Ukens artikkel er en randomisert studie mellom hydroxyurea og pegylert intereferon alfa hos pasienter med essensiell trombocytose eller polycytemia vera. Den viser at i hovedsak er de to behandlingene like gode, men med litt forskjellige effekter og litt forskjellige bivirkninger. Lenke til artikkelen: https://ashpublications.org/blood/article/139/19/2931/483404/A-randomized-phase-3-trial-of-interferon-vs

AML-studier i Norge pr juni 2022

09. mars 2022
Studiestatus AML Norge per 01.06.22: 1. Fit AML HOVON 150 (Andrea) og 156 (btg): Se over og www.hovon.nl 2. Relapsed refractory AML: CC-90009-AML-001 studien restarter i april/mai, Oslo (Andrea) og Bergen (Bjørn Tore). Oppstart i juli i Norge https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02848001 3. Unfit AML CA059-001: SIRPalpha terapeutisk antistoff: A PHASE 1, OPEN-LABEL, DOSE FINDING STUDY OF CC-95251 ALONE AND IN COMBINATION WITH ANTINEOPLASTIC AGENTS IN SUBJECTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA ANDMYELODYSPLASTIC SYNDROMES. I løpet av mai vil trolig denne studien åpne i Norge. Del A er doseeskalering og 6 pasienter er inkludert og vurdert. Ingen sikker respons. Neste kohort er i mai og juni. I Norge ma vi svare REK, trolig ca 20.04. Sverige er også med på denne studien. Bergen og Oslo RH. Oslo har inkludert 2 pasienter. Åpnet ny kohort. Ingen reaksjon på studiemedisin. Flere slots neste uke. 4. Unfit AML, Palm-studien, Helse Sør-Øst: Precision Therapy Versus Standard Therapy in AML and MDS in Elderly (PALM). PI Anders Dahm. Kontakt Anders for informasjon. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05025098 5. Unfit AML nydiagnostisert og RR AML: LD VenEx Unfit AML venetoklaks + azacitidin. PI Waleed Majeed, SUS. Oppstart juni 2022? Kontakt Waleed for detaljer og hvordan sette opp studie på ditt sykehus. Logistikk krevende. Majeed Mohammed, Waleed waleed.majeed.mohammed@sus.no 6. IMPRESS Norway: RR malignitet. Det er mulig å melde inn pasienter til screening. Egne AML kohorter: a. RR unfit AML/MDS med normo/hypoplastisk beinmarg (PI: Emil Nyquist). Oppstart september 2022 (?) Kontakt Emil Nyquist (emil.nyquist@siv.no) om detaljer. b. NPM1 mutert, spesielt myeloide neoplasier og AML. Oppstart desember 2022? (Irini, Øystein, Bjørn Tore) 7. Curamir mir15a-like, unfit AML. CR-001, is a miR-15a mimic. Se vedlegg. Dette er spennende! 8. ENHANCE II (TP53 AML og MDS), III (unfit AML). Oslo og Bergen har MDS (ENHANCE I), Oslo har Enhance II. Starter over sommeren? Off Lable behandling av AML: Irini og jeg ønsker velkommen RR AML pasienter som kan tenke seg å prøve lav-toksisk utprøvende behandling utenfor klinisk studie, men delta i en tilpasset biobanking for PK/PD. Send henvisning med spørsmål om Second opinion. Den utprøvende behandlingen vil være en malariamedisin og valproat (Orfiril). Pågående infeksjon og antibiotikabehandling er ikke noe problem. Om reising er et problem vil vi sende medisin og organisere enkel prøvetaking av blod (og eventuelt beinmarg). Uansett vil vi ha kontrollene utført lokalt. Ta gjerne kontakt på telefon eller email. To pasienter har pågående behandling nå. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovende-behandling/utprovende-behandling-utenfor-kliniske-studier Register AML: Vi er enige om at dette er kritisk viktig. Anne Sophie, Andrea og Waleed Majeed arbeider videre med regionale konsept, trolig etter modell fra Midtnorsk myelomatoseregister. Oppdatering kommer. Møter i NAMLG: Siste møte i dag 1.6. Første onsdag annenhver måned, kl 2030-2200. Anne Sophie sender invitasjon til Zoom.

Liberal vs restriktiv transfusjonsstrategi

21. februar 2022
Denne artikkelen sammenliknet en liberal blodoverføringsstrategi (Hb <10.0) med en restriktiv strategi (Hb <8.0) hos pasienter med akutt hjerteinfarkt og samtidig anemi. Endepunktet var store kardiovaskulære hendelser. 668 pasienter ble randomiesert og det var 11% i den resitriktive gruppen som fikk en endepunktshendelse, mens det var 14% i den liberale gruppen. Dette var en forskjell som ble regnet som "non-inferior". Det et interessant hypotesegenererende funn at en liberal strategi kanskje gir flere kardiovaskulære hendelser enn en restriktiv strategi.

Cerebral venøs trombose

21. februar 2022
Cerebral venøs trombose er en sjelden tilstand der det finnes få gode prospektive studier. Ukens artikkel er en stor retrospektiv gjennomgang av pasienter med cerebral venøs trombose fra flere land der man har sammenliknet DOAC behandling med warfarin. De fant at DOAC og warfarin hadde like god effekt, men at DOAC ga mindre blødninger. Lenke til artikkel: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.121.037541

Vintermøte 2022

04. november 2021
Vintermøtet er flyttet til 10 og 11 mars. Møtet holdes i Stavanger. Påmeldingslenken finner du  nederst på siden.

ENHANCE-studien

20. oktober 2021
ENHANCE studien har nå åpnet ved Rikshospitalet, Haukeland og Stavanger Universitetssykehus.

AIHA 2021

14. oktober 2021
Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) is defined as increased destruction of red cells through autoimmune mechanisms, usually mediated by autoantibodies against erythrocyte surface antigens.1-3 During the past decade, important new findings have emerged regarding the cause, pathogenesis, diagnosis, and treatment of this group of disorders.

Høstmøtet 2021

10. juli 2021
HEMATOLOGISK HØSTMØTE 2021, 28-29. SEPTEMBER. NSH ønsker deg velkommen til høstmøtet som finner sted i Oslo! Møtestedet er Thon Hotel Storo. https://invitepeople.com/events/1624c93a3ed02b

Side 1 av 21