Norsk selskap for hematologi

Aktuelt

Karolinska Hematology Seminar

05. februar 2020
The Karolinska Hematology Seminar is organized for the eighteenth time. The seminar is a two-day meeting with the aim of offering State of the Art lectures by internationally leading experts in selected hematological areas. Welcome!

Tromboseseminar Østfold

31. januar 2020
Invitasjon til Tromboseseminar i Østfold. Forskningsgruppen Trombose og hemostase, ved Waleed Ghanima, inviterer til et heldagsseminar på Sykehuset Østfold, Kalnes 6. mars 09:45- 17:00.

Nordisk KLL møte i Oslo 23.-24. april 2020

30. januar 2020
Velkommen til nordisk KLL møte! Møtet finner sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo.

Oppdatert handlingsprogram for maligne blodsykdommer

21. januar 2020
Foreløpig versjon av handlingsprogrammet foreligger nå, med helt nye kapitler om amyloidose, MDS/KMML og myelomatose.

Uke 2: Gammopati-assosiert PNP

20. januar 2020
I denne artikkelen fra 2017 får vi en oversikt over epidemiologi, etiologi, klassifikasjon og behandling av monoklonal gammopati-assosiert perifer neuropati.

UKE 51: Ukas artikkel, oversikt over autoimmum hemolytisk anemi

20. desember 2019
Ukas artikkel er en oversikt over anbefalinger vedr. AIHA, fra det første internasjonale konsensus møtet.

Nordic Platelet Symposium

06. desember 2019
Det 2. nordiske trombocytt symposium arrangeres i København 20.-21.03.20. Påmelding skjer ved lenken nedenfor. Koordinator: Mimi Kjaersgaard, København, mimi.kjaersgaard@regionh.dk

Vintermøtet 12.-13. mars 2020

15. november 2019
Velkommen til Vintermøtet 2020! Møtet finner sted på Thon Hotell Storo i Oslo. Program og påmelding finner du her:

Uke 47: Selinexor ved myelomatose

15. november 2019
Denne studien viser resultatene fra fase II studien STORM. Her har man undersøkt effekten av exportin 1 hemmeren Selinexor. Hemming av exportin 1 gir akkumulering i kjernen og aktivering av tumor suppressor proteiner, hemmer NF-kB og reduserer translasjon av onkoprotein mRNA. 123 pasienter inkluddert i studien. Selinexor er en per oral medisin og pasienten har fått 80 mg 2 dager i uken, sammen med Dexametason 20 mg.

Side 1 av 18