Norsk selskap for hematologi

Aktuelt

Oppdatert handlingsprogram for maligne blodsykdommer

21. januar 2020
Foreløpig versjon av handlingsprogrammet foreligger nå, med helt nye kapitler om amyloidose, MDS/KMML og myelomatose.

Uke 2: Gammopati-assosiert PNP

20. januar 2020
I denne artikkelen fra 2017 får vi en oversikt over epidemiologi, etiologi, klassifikasjon og behandling av monoklonal gammopati-assosiert perifer neuropati.

KLL-møte 23.-24. april 2020

16. januar 2020
Kjære kollega!                                                                                                        Vil du få siste oppdatering på KLL? Vil du spørre eksperter i en uformell setting? Vil du møte kolleger fra hele Norden? Meld deg på  KLL møte i regi av Nordisk KLL gruppe!                                                      2nd NCLLSG Educational MeetingOslo, 23.-24. april 2020 https://ccnorway.eventsair.com/2020nordic-cll/                                Utvalgte foredragsholdere: · Nicholas Chiorazzi, Feinstein Institute for Medical Research, New York· Barbara Eichhorst, Uniklinik Köln , Tyskland· Alessandra Tedeschi, Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda, Italia· Adrian Wiestner, National Institutes of Health, USA Følg oss på twitter #NCLLSG2020                                                                  På vegne av Nordic CLL Study Group, Educational Subcommittee Hoa Tran, Akershus Universitetssykehus Sigrid S. Skånland, Oslo Universitetssykehus Andrea Lenartova, Oslo Universitetssykehus

UKE 51: Ukas artikkel, oversikt over autoimmum hemolytisk anemi

20. desember 2019
Ukas artikkel er en oversikt over anbefalinger vedr. AIHA, fra det første internasjonale konsensus møtet.

Nordic Platelet Symposium

06. desember 2019
Det 2. nordiske trombocytt symposium arrangeres i København 20.-21.03.20

Vintermøtet 12.-13. mars 2020

15. november 2019
Velkommen til Vintermøtet 2020! Møtet finner sted på Thon Hotell Storo i Oslo. Program og påmelding finner du her:

Uke 47: Selinexor ved myelomatose

15. november 2019
Denne studien viser resultatene fra fase II studien STORM. Her har man undersøkt effekten av exportin 1 hemmeren Selinexor. Hemming av exportin 1 gir akkumulering i kjernen og aktivering av tumor suppressor proteiner, hemmer NF-kB og reduserer translasjon av onkoprotein mRNA. 123 pasienter inkluddert i studien. Selinexor er en per oral medisin og pasienten har fått 80 mg 2 dager i uken, sammen med Dexametason 20 mg.

Uke 46: Vedlikeholdsbehandling av myelomatosepasienter

15. november 2019
Ukens artikkel er fra 2018, men er like relevant: Vedlikeholdsbehandling hos pasienter med myelomatose. Denne systematiske oversiktsartikkelen gir en god oversikt over feltet.

Systemisk mastocytose - svenske retningslinjer

04. november 2019
De svenske retningslinjene for systemisk mastocytose finnes nå på nettsiden: Se også under "Handlingsprogram".

Side 1 av 18