Norsk selskap for hematologi

Aktuelt

Høstmøtet 2021

10. juli 2021
HEMATOLOGISK HØSTMØTE 2021, 28-29. SEPTEMBER. NSH ønsker deg velkommen til høstmøtet som finner sted i Oslo! Møtestedet er Thon Hotel Storo. https://invitepeople.com/events/1624c93a3ed02b

Håndtering av avansert MPN

29. mai 2021
Håndtering av transformert MPN

Oppdatert handlingsprogram for blodsykdommer

20. april 2021
Oppdatert handlingsprogram for blodsykdommer er nå publisert. Flere reviderte kapitler er publisert.

Oppdaterte IMWG guidelines 2021

07. mars 2021
IMWH har kommet med nye guidelines for behandling av myelomatoserelatert skjelettsykdom. Det har kommet en god del endringer, som vi nok bør implementere. Det betyr mer behandling enn før. Oppsummert: -Zometa foretrekkes foran pamidronsyre eller denosumab. -Zometa er uavhengig av om det er skjelettforandringer eller ei -Denosumab foretrekkes ved GFR <30. -Denosumab kun ved påvist skjelettsykdom. (obs!) Nydiagnostisert: -Zometa i minst 12 måneder eller til pas. oppnår VGPR eller bedre (arbitrær grense på 2 år er fjernet). -Hvis pas. oppnår VGPR eller bedre kan man vurdere reduksjon til hver 3. måned, hver 6. måned eller seponering (litt ullen formulering her) -Hvis Zometa seponeres bør den reinnsettes ved proteinrelaps. -Denosumab: kontinuerlig behandling 120mg hver 4. uke (ikke tidsavgrenset). -Nulles 30 dager før planlagt tannbehandling og reinnsettes ved tilheling. -Ved seponering er det sett rebound-effekt med hyperaktivering av osteoklaster og økt bendestruksjon etter ca 6 måneder. -Derfor, hvis denosumab seponeres anbefales en enkeltdose 4mg Zometa 6md etter seponering eller denosumab hver 6. måned.

Pasientinformasjon: mastocytose register-studie

17. februar 2021
Vedlagt er pasientinformasjon med samtykke til deltakelse i en multisenter registreringsstudie for pasienter med systemisk mastocytose i Europa. Studien har til nå inkludert >4000 pasienter og målet er 10000. Dette kan bidra med svært nyttig informasjon.

Medfødte trombocyttdefekter med normalt platetall - ukas artikkel uke 5

17. februar 2021
Ukas artikkel er en oversiktsartikkel i Haematologica som tar for seg medfødte trombocyttdefekter, med fokus på de kliniske, biologiske og genetiske trekkene. Først publisert November 2020.

Spesielle PV-situasjoner og sekundær erytrocytose

17. januar 2021
Oversiktsartikkel fra BJH angående spesielle PV-tilfeller og sekundær erytrocytose.

Autoimmun hemolytisk anemi

17. januar 2021
Oversiktsartikkel av Sigbjørn Berentsen et al er publisert i Indremedisineren:

Hematologiske kimbanemutasjoner

21. oktober 2020
Nordisk program for utredning og behandling av myeloide neoplasier som skyldes nedarvede genfeil finnes nå på nettsiden. Sjekk rubrikken "Handlingsprogram" - Nordic guidelines Germline predisposition to myeloid neoplasms.

Side 1 av 21