2019 2018 2017 Kurs og konferanser Nyheter

Aktuelt

27. april 2023

Reviderte handlingsprogram

Handlingsprogram for myelomatose, MDS og KMML er oppdaterte! Sjekk rubrikken "Handlingsprogram" på denne nettsiden. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-selskap-for-hematologi/handlingsprogram/ De nye versjonene vil bli publisert via Helsedirektoratet på et senere tidspunkt.
08. februar 2023

Vintermøte - frist for abstract og endelig program

Kjære medlemmer. Frie foredrag på Vintermøte til Norsk selskap for hematologi er i år torsdag 9.mars kl 15:45-17:45.  Påmelding med kort beskrivelse av presentasjonen sendes til møteleder Henrik Hjorth-Hansen: henrik.hjorth-hansen@ntnu.no Presentasjonene får tildelt 10 minutter + 5 minutter til diskusjon og spørsmål.Det vil i år være to kategorier: Forskning og klinikk (kasuistikker). Den beste presentasjonen i hver kategori premieres. Frist for påmelding onsdag 1.mars. Vedlagt er også endelig program for Vintermøte.
26. januar 2023

Nytt publisert KML Handlingsprogram, 2023

Det er nå publisert oppdatert handlingsprogram for KML. Ligger som egen fil under fanen "Handlingsprogram"
15. januar 2023

AZA +/- gilteritinib

Ukens artikkel er en rapport fra en fase 3 studie som har sammenliknet azacitidine med azacitidin + gilteritinib hos "unfit" pasienter med FLT3 mutert AML. Det skuffende resultatet var at selv om azacitidin + gilteritinib ga flere pasienter i remisjon så var overlevelsen lik mellom de to armene. Artikkelen er her: DOI: 10.1182/blood.2021014586
02. januar 2023

Vintermøtet 2023

Velkommen til Vintermøtet 2023! Møtet finner sted på Thon Hotel Storo, den 9-10. mars. Mer informasjon finner du på denne nettsiden: https://www.helsekonferanser.no/hematologisk-vintermte-2023 Du kan kan også klikke på lenken nedenfor.
22. november 2022

3. Nordic Platelet Symposium

Sykehuset i Østfold arrangerer 3. Nordic Platelet Symposium i Fredrikstad, 5-6 mai 2023. Se lenken nedenfor!
27. oktober 2022

Nordisk KLL studiegruppe - Hold av datoen!

Nordisk KLL studiegruppe (NCLLSG) arrangerer studiemøte i Helsinki 24. - 25. April 2023. Hold av datoen.
28. september 2022

Teclistamab

Teclistamab ved langtkommen myelomatose. Levetiden ved myelomatose har økt gradvis de siste tiårene, primært grunnet tilgangen på nye medikamenter. I Norge i dag er median OS for hele myelompopulasjonen 51 måneder etter start av 1. linjebehandling, betydelig lengre for yngre pasienter <65 år hvor den er 95 måneder. Utfordringen man til slutt støter på hos pasienter som tolerer behandling over flere linjer er at man går tom for behandlingsmuligheter. Svært mange nye immunterapier er nå på vei. I denne studien i NEJM presenteres data fra fase 1-2 Majestec-1 studien på det bispesifikke antistoffet teclistamab hos pasienter med median 5 tidligere behandlingslinjer. Studien viser imponerende responsraten på 63 % (hvor 58,8 % hadde VGPR eller bedre). Median PFS er på 11,3 måneder. Studien førte til at teclistamab ble godkjent av EMA i slutten av august.
15. september 2022

Ukas artikkel - MGCS

De siste årene har det blitt et økende fokus på at selv små B-celleklon kan gjøre stor skade og begrepet monoklonal gammopati av klinisk betydning (MGCS) er noe vi stadig oftere hører om. Denne artikkelen tar for seg IgM relatert MGCS.

Side 1 av 23