2019 2018 2017 Kurs og konferanser Nyheter

Aktuelt

27. mai 2024

Nordic Red Blood Cell Meeting 2024

Nordic Red Blood Cell Meeting 2024 The first Nordic RBC meeting will be held on 12-13t September, 2024 Venue: Scandic Copenhagen – Vester Søgade 6, 1602 Copenhagen Cost: Participation including lunch and dinner is free for all health care professional Transport/accomodation: For compliance reasons, transport and accommodation cannot be reimbursed by the meeting, except for invited speakers. Questions regarding conference: vikki.johansen@regionh.dk
09. mai 2024

WHO Classification of Tumours

WHO Classification of Tumours 2024 Se vedlegg: online publikasjon er tilgjengelig!
09. mai 2024

Medac scientific grant in hematology

Medac is proud to announce a Nordic grant for research projects focusing on stem cell transplantation to support Nordic resident physicians and specialists within hematology. The grant is 12.000 €, and one or two projects will be awarded by the end of 2024. Applications will be evaluated by an independent scientific committee, consisting of specialists in hematology. Clinical projects within allogenic stem cell transplantation are eligible. Research/project involving one or more of the Nordic countries will be prioritized. Deadline for application is October 1st 2024. More info: medac.fi/stipendihematology medac.se/stipendiumhematologi medac.no/stipendhematologi medac.dk/stipendiumhematolo
22. april 2024

Aktuelle ITP studier (VAY1 og VAY2)

VAY1 og VAY2 studien er åpne for inklusjon ved Sykehuset Østfold HF Kalnes. Kontakt overlege Waleed Ghanima eller studiesykepleier Heidi Hassel Pettersen for nærmere informasjon om studiene. Studiene er aktuelle for pasienter i 1. linje som enten er ubehandlet eller har sviktet på kortikosteroider.
11. januar 2024

Vintermøtet 2024, 14.-15. mars!

Årets Vintermøte finner sted i Oslo den 14. - 15. mars. Stedet er Thon Hotel Storo. Foreløpig program vedlegges. Velkommen!
06. desember 2023

Telomersykdommer - retningslinjer

Retningslinjer for klinikk, utredning og oppfølgning av pasienter med dyskeratosis congenita og relaterte telomersykdommer er tilgjengelig på nettsiden! Sjekk Handlingsprogram-rubrikken.
02. oktober 2023

AML studier høsten 2023

AML-studier i Norge pr oktober 2023. Nydiagnostisert: Fit: • HOVON med intensiv kjemo, også for MDS EB2: HOVON 150 med IDH1 ivosidenib/placebo Unfit: • LD VEN (Waleed, Stavanger) Nordisk studie, viktig å samle inn data ved kortere bruk av venetoklaks • Enhance-3 Ven +aza+magrolimab/placebo, screening lukket midlertidig • PALM studien, (Ahus A. Dahm) • HUVAMER (BT Gjertsen, Bergen): Hydroxyurea + Valproat vs. 6-mercaptopurine + Valproat: nylig diagnostiserte AML pasienter ikke kandidater standard behandling, R/R AML, høyrisiko MDS • QC+ VPA (Quinacrine;Mepacrine + Valproic acid; Orfiril Long depot kapsl.) off- label behandling utenfor en klinisk studie- Bjørn Tore Gjertsen kontaktes- R/R AML pasienter med kroniske infeksjoner ikke egnet for annen tilgengelig behandling. Residiv: • SIRP-alfa antistoff, makrofag aktivator , venteliste, kombinasjon med ven+aza, (TH Tvedt ved OUS, BT Gjertsen i Bergen). • IMPRESS: alle kreftformer, tenk tidlig ved KMML/AML, MDS og AML med høyrisiko genetikk • IMPRESS AML MELFALAN: inklusjon AML/MDS med lav til normal ( opptil 50%) cellularitet, eksklusjon mer enn to cytogenetiske avvikt eller chromosom 7 avvik; Tp53 over 20% VAF. (Emil Nyquist kontaktes) • IMPRESS AML ACTINOMYCIN D (Bjørn Tore Gjertsen kontaktes) Inklusjon NPM1 mutert AML/high risk MDS, eksklusjon FLT3 mutasjon • Curamir (CR1-02-mikroRNA, «First-in-human»), Bjørn Tore kontaktes i Bergen, Andrea Lenartova kontaktes i Oslo: R/R AML pasienter • HUVAMER (se over) • QC+ VPA (se over) Andrea Lenartova, MD PhD Dept of Hematology Oslo University Hospital Norway *not sensitive
02. oktober 2023

Nytt fra NSH styret

Nytt fra styret i Norsk selskap for hematologi HØSTMØTE SEPTEMBER OSLO 2023 HEGE MELBY FRØEN OVERLEGE BLODSYKDOMMER OUS
02. oktober 2023

Etterutdanningsprogram for hematologer

Legeforeningen kom med en rapport om etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning i 2016 der legespesialisters plikt til å holde seg faglig oppdatert vektlegges (Til Fagmedisinske foreninger og Spesialitetskomiteer (legeforeningen.no). Legeforeningen har gått inn for at slik faglig oppdatering bør skje gjennom et utdanningsprogram tilpasset legens arbeidssituasjon og arbeidsstedets behov for kompetanse, framfor en generell resertifiseringsordning. Et strukturert, dokumenterbart program for etterutdanningen vil bidra til at etterutdanning for legespesialister kan gjennomføres mer systematisk.

Side 1 av 20