Norsk selskap for hematologi

Fagmedisinsk forening for spesialister i blodsykdommer

En hematolog er spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Norsk Selskap for Hematologi jobber for medlemmenes faglige og økonomiske interesser.

Blodceller symboliserer hematologi.