Norsk selskap for hematologi

2018

Handlingsprogram for maligne blodsykdommer

Nytt Handlingsprogram for maligne blodsykdommer er nå ferdig utarbeidet og innsendt til Helsedirektoratet og vil være tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmesider i løpet av 2 til 3 måneder. Vi ønsker imidlertid å gjøre dette tilgjengelig for medlemmene tidligere og legger derfor ut de innsendte kapitlene på NSH hjemmesider. Siden Helsedirektoratet legger inn referanser i dokumentene for oss er dette kun angitt som kommentarer i noen av dokumentene. Siden siste revisjon er kapittelet om akutt myelogen leukemi totalrevidert.
AML
ALL
Myelomatose
KLL og lymfoproliferative neoplasier
Andre lymfoproliferative neoplasier
KML
MPN
19. februar 2018