2018

30. desember 2018

Uke 47: Nyresykdom ved MGUS

Nyresykdom hos pasienter med MGUS er et vanskelig felt, og et felt der mye har blitt klarere de siste årene. Her er en konsensusrapport fra en ekspertgruppe om hvordan disse skal håndteres.
30. desember 2018

Uke 46: Personvern

For alle som har prøvd å forske på registerdata eller retrospektive data er personvern en vanskelig sak å håndtere. Det har vært flere artikler om dette i det siste, og her er et knippe.
25. november 2018

Thrombopoietin agonistic for ITP i svangerskapet

Kjære kolleger! Det finnes svært begrenset erfaring med bruk av romiplostim og eltrombopag for ITP i svangerskapet. Det er ca 5 rapporterte tilfeller i litteraturen. En internasjonal gruppe skal nå forsøke å rapportere sine erfaringer med bruk av TPO-RA i svangerskapet. Vi har samlet ca 20 tilfeller til nå. Jeg lurer på om noen av dere har brukt romiplostim eller eltrombopag for ITP i svangerskapet? Vi trenger noen kliniske data om medikamentet, platetall, behandlingsvarighet og outcome. Med vennlig hilsen Waleed Ghanima mailto:wghanima@gmail.com
25. november 2018

Norsk Aften ASH 2018 San Diego

Norsk Aften ASH 2018 San Diego BestPractice inviterer leger som deltar på ASH til Norsk Aften på HILTON SAN DIEGO BAYFRONT, One Park Boulevard mandag den 3. desember klokken 20.00PROGRAMUformell prat og enkel serveringkl. 20.00 Møteleder overlege Ingunn Dybedal, OUS kl. 21.30 BestPractice inviterer til middag Påmelding Du kan melde deg til møtet og middagen via bestprac.no på https://bestprac.no/bpevents/norsk-aften-ash-2018-san-diego/Har du spørsmål til registreringen eller andre spørsmål om Norsk Aften i San Diego 3. desember, så ta kontakt med Sophie sophie@bestprac.dk eller Per Ole perole@bestprac.no
25. november 2018

LEGEND COST

TRAINING SCHOOLS Søknadsfrist uke 48!
21. november 2018

Uke 45: Timing of treatment of smoldering myeloma: delay until progression

Timing of treatment of smoldering myeloma: delay until progression - Blood
21. november 2018

Ung Forsker-pris til Håkon Reikvam og 20 millioner til myelomatoseforskning i Norge.

Den siste uken har hematolog Håkon Reikvam ved Haukeland Universitetssykehus fått tildelt Ung forsker pris og Fredrik Schjesvold ved Rikshospitalet fått tildelt 20 millioner kroner til REMNANT-studien. Gratulerer til dere begge!
10. november 2018

Uke 44: Splenektomi og atorvastatin ved ITP

Splenektomi er ikke en like populær behandling for ITP som den var en gang. Men den er fortsatt aktuell, og en perspektivartikkel i Blood kommer med innspill om hvordan den bør brukes i dag. Alternativet er kanskje atorvastatin (Lipitor?) som ser ut til å kunne gi klinisk nyttige effekter. Og vanskelig å prøve er det jo ikke.
10. november 2018

Uke 43: Dara ved immunologisk erytrocyttaplasi

Når enkeltpasientkasuistikker publiseres i New England, er det ofte en viktig historie. Også her. En immunologisk erytrocyttaplasi etter allo, ble frapperende normalisert etter daratumumab. Dette kan kanskje også ha konsekvenser for andre immunologiske tilstander, med eller uten forutgående allogen transplantasjon.

Side 1 av 7