Norsk selskap for hematologi

2018

Uke 12: Alfa1-antitrypsin ved steroidrefraktær akutt GVHD

Alfa1-antitrypsin behandling viser lovende resultater ved akutt GVHD.
20. mars 2018