Uke 12: Alfa1-antitrypsin ved steroidrefraktær akutt GVHD

Alfa1-antitrypsin behandling viser lovende resultater ved akutt GVHD.