Norsk selskap for hematologi

2018

Uke 23: Hb og plasmavolum

Hemoglobin og plasma volum har alltid vært vanskelig. Artikkelen denne uken viser at det er klinisk viktig og at det er mulig å måle.
Haematologica - Hb conc
23. juni 2018