Norsk selskap for hematologi

2018

Uke 26: GVHD applikasjon

Klassifisering og gradering av kronisk GVHD er vanskelig. Nøyaktig gradering er imidlertid viktig for å kunne følge effekt av behandling over tid. Nå viser en randomisert multisenterstudie at en App (eGVHD se link under) gir bedre kvalitet på gradering av GVHD enn andre hjelpemidler. Appen har også den funksjonen at man kan laste ned vurderingen som PDF.
22. juli 2018