Norsk selskap for hematologi

2018

Uke 27: Eltrombopag som jernchelaterende?

Jernopphopning kan være vanskelig å håndtere, både ved medfødte og akvirerte anemitilstander, og nye verktøy trengs. Kanskje eltrombopag kan bli et slikt?

6. august 2018