Uke 30: 5-års erfaringer med Ibrutinib

Denne uken dedikeres til Ibrutinib. Gode, om enn lite kurerende, langtidsdata, samtidig med økende oppmerksomhet om immunsuppresjon; denne gangen aspergillus.