Norsk selskap for hematologi

2018

Uke 32: Residiv etter allo Tx

Dette er en interessant artikkel om forebygging og behandling av residiv etter allogen stamcelletransplantasjon. Anbefales.
21. august 2018