Uke 35: MPN, Ruxolitinib og risiko for aggressive lymfomer.

Kan være økt risiko for aggressive B-celle lymfomer ved bruk av Ruxolitinib ved myelofibose? Registerdata og musemodell indikerer det.