Norsk selskap for hematologi

2018

Uke 36: L-glutamin ved sigdcellesykdom

L-glutamin er godkjent behandling for sigdcelle sykdom i USA. Bakgrunnsinformasjon finner du her.
29. august 2018