Norsk selskap for hematologi

2018

Uke 41: DOAK ved antifosfolipid syndrom?

DOAK ved antifosfolipid syndrom.

Gir DOAK tilstrekkelig beskyttelse mot ny trombose hos pasienter med antifosfolipid syndrom eller bør vi gi Warfarin. Denne studien indikerer at Warfarin kanskje er best til disse pasientene.2. oktober 2018