Norsk selskap for hematologi

2018

Uke 46: Personvern


For alle som har prøvd å forske på registerdata eller retrospektive data er personvern en vanskelig sak å håndtere. Det har vært flere artikler om dette i det siste, og her er et knippe.
30. desember 2018