Uke 47: Nyresykdom ved MGUS

Nyresykdom hos pasienter med MGUS er et vanskelig felt, og et felt der mye har blitt klarere de siste årene. Her er en konsensusrapport fra en ekspertgruppe om hvordan disse skal håndteres.