Norsk selskap for hematologi

2018

uke 6: Lavrisk MDS og hypometylering

Skal vi begynne med hypometylering også hos lavrisk MDS? Og skal vi isåfall bruke decitabin? Det gir ihvertfall bedre responser.

MDS og hypometylering
7. mars 2018