uke 8: Induksjonsregime før HMAS

Dette er nå ansett som det best dokumenterte myeloamtoseregimet for induksjon før HMAS, og er også det mest brukte i Norge. Her er mer data, og også kommentarer til artikkelen.
Induksjonsregime før HMAS
Kommentar