Uke 9: Ritux vedlikehold e HMAS for mantelcellelymfom

Positive overlevelsesdata liker vi alltid. Denne gangen er det rituximabvedlikehold etter HMAS for mantelcellelymfom som gir oss dette.
Ritux ved mantelcellelymfom