Norsk selskap for hematologi

2019

Nordic Platelet Symposium

Det 2. nordiske trombocytt symposium arrangeres i København 20.-21.03.20.
Påmelding skjer ved lenken nedenfor.
Koordinator: Mimi Kjaersgaard, København, mimi.kjaersgaard@regionh.dk
Martin Paulson
6. desember 2019
Copenhagen
NPS 2020