2019

20. desember 2019

UKE 51: Ukas artikkel, oversikt over autoimmum hemolytisk anemi

Ukas artikkel er en oversikt over anbefalinger vedr. AIHA, fra det første internasjonale konsensus møtet.
06. desember 2019

Nordic Platelet Symposium

Det 2. nordiske trombocytt symposium arrangeres i København 20.-21.03.20. Påmelding skjer ved lenken nedenfor. Koordinator: Mimi Kjaersgaard, København, mimi.kjaersgaard@regionh.dk
15. november 2019

Vintermøtet 12.-13. mars 2020

Velkommen til Vintermøtet 2020! Møtet finner sted på Thon Hotell Storo i Oslo. Program og påmelding finner du her:
15. november 2019

Uke 47: Selinexor ved myelomatose

Denne studien viser resultatene fra fase II studien STORM. Her har man undersøkt effekten av exportin 1 hemmeren Selinexor. Hemming av exportin 1 gir akkumulering i kjernen og aktivering av tumor suppressor proteiner, hemmer NF-kB og reduserer translasjon av onkoprotein mRNA. 123 pasienter inkluddert i studien. Selinexor er en per oral medisin og pasienten har fått 80 mg 2 dager i uken, sammen med Dexametason 20 mg.
15. november 2019

Uke 46: Vedlikeholdsbehandling av myelomatosepasienter

Ukens artikkel er fra 2018, men er like relevant: Vedlikeholdsbehandling hos pasienter med myelomatose. Denne systematiske oversiktsartikkelen gir en god oversikt over feltet.
04. november 2019

Systemisk mastocytose - svenske retningslinjer

De svenske retningslinjene for systemisk mastocytose finnes nå på nettsiden: Se også under "Handlingsprogram".
04. november 2019

Uke 42: FCR vs R-ibrutinib ved KLL

Ukens artikkel er en studie av KLL pasienter under 70 som ble randomisert til FCR eller R-ibrutinib. R-ibrutinib armen ga bedre progresjonsfri overlevelse og bedre total overlevelse. Artikkel - NEJM
25. oktober 2019

CLL Study Group møte 23-24 april 2020

Kjære medlemmer! KLL møte i regi av Nordic CLL Study Group arrangeres for første gang i Oslo 23.-24. april 2020.
09. oktober 2019

Uke 42: Indikasjoner for hematopoietisk stamcelle Tx

Ukens artikkel er en rapport fra EBMT som omhandler indikasjoner for hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved hematologiske sykdommer, solide tumores og immunsvikt.

Side 1 av 5