Nytt handlingsprogram for myelomatose

Siste versjon av Handlingsprogram for myelomatose er tilgjengelig på nettsiden.
Se under rubrikken "Handlingsprogram".