Uke 10: Oppsummering av standpunkter for og imot vedlikehold.

Lenalidomide som vedlikehold etter HMAS