Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 12: Hyper IgG4 syndrom

Hyper-IgG4 syndrom.
Her er en god oversiktsartikkel om Hyper-IgG4 syndrom som er en viktig differensialdiagnose til mange hematologiske tilstander som Castlemans sykdom, lymfom, plasmacellesykdommer og hypereosinofile syndromer.
Hyper IgG4 - Haematologica
20. mars 2019