Uke 13: LE-diagnostikk hos gravide

Artikkel om diagnostikk av lungeemboli hos gravide. De bruker en enkel algoritme kalt YEARS med ganske godt utbytte. Interessant at de har med D-dimer i algoritmen selv om vi vet at D-dimer øker under graviditeten.
YEARS-algoritmen - NEJM